Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniami i warsztatami organizowanymi przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą.

Realizowane szkolenia i spotkania są bezpłatne dla uczestników (diabetyków, opiekunów diabetyków, członków zespołów terapeutycznych), jednakże ze względu na konieczność weryfikacji zgłoszeń oraz późniejszej obsługi rezerwacji pobieramy kaucję rezerwacyjną w wysokości 100,00 PLN lub 200,00 PLN (nie dotyczy niektórych szkoleń online). Zwrot kaucji nastąpi po spełnieniu następujących warunków przez uczestnika:

- przyjazd i uczestnictwo w szkoleniu
- poprawne i kompletne wypełnienie dokumentacji projektowej
- podpisanie listy obecności na szkoleniu

Kaucja zostanie zwrócona w przypadku samodzielnego (przez system rezerwacyjny) anulowania rezerwacji w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia. 

Zarezerwuj termin